zoeken

Serie Bijzondere Wetgeving is vanaf 20 juni 2017 niet langer verkrijgbaar.

 

 

 

 

 

Frank Joosten heeft in het jaar 2014/2015 de serie Bijzondere Wetgeving geschreven. Inmiddels is deze serie alweer een paar jaar oud en aldus ook toe aan vernieuwing.

Omdat, zo gaven vele lezers/gebruikers van de boeken aan, de onderwerpen in de serie over teveel verschillende delen waren verspreid, is heden gekozen voor een nieuwe opzet. Hieronder vindt u de nieuwe opzet van de boeken en de daarin beschreven onderwerpen.

De nieuwe boeken worden overigens uitgegeven door het nieuwe bedrijf van Frank Joosten:

Uitgeverij voor bijzondere wetten.

 

Handboek Drank- en Horecawet – voor toezichthouders (verkrijgbaar vanaf 1 juli 2017)

Dit boek kan niet alleen worden gebruikt als lesboek voor de opleiding Toezichthouder Drank- en Horecawet, maar biedt toezichthouders die al in de praktijk werkzaam zijn ook een handig en praktisch geschreven naslagwerk.

Boek Oefenexamen Wetskennis Drank- en Horecawet (reeds verkrijgbaar)

In dit boekje staan maar liefst 254 theorievragen en antwoorden over de toepassing van de Drank- en Horecawet. Dit boekje wordt met name gebruikt als training voor het examen Wetskennis Drank- en Horecawet zoals dat moet worden afgelegd door de aankomend toezichthouders Drank- en Horecawet.

Handboek Drank- en Horecawet – processtappen (verkrijgbaar vanaf 1 augustus 2017)

In dit boek wordt een gedetailleerde toelichting gegeven op de be- en afhandeling van drank- en horecavergunningen voor commerciële horecabedrijven, paracommerciële rechtspersonen en slijtersbedrijven. Voorts wordt het proces beschreven van het wijzigen van een vergunning (artikel 30 DHw) en het melden van een nieuwe leidinggevende (artikel 30a DHw). Tevens wordt een beschrijving gegeven van de be- en afhandeling van een artikel 35-ontheffing. Het boek kent veel handige en praktische bijlagen.

Dit boek is zeer geschikt voor medewerkers die voor het eerst vergunningsaanvragen, meldingen, wijzigingen en ontheffingen moeten be- en afhandelen.

In het najaar van 2017 wordt in dit kader ook een nieuwe training verzorgd door de Academie voor bijzondere wetten die aansluit bij de inhoud van dit boek.

Handboek Drank- en Horecawet – tekst en uitleg (verkrijgbaar vanaf 15 oktober 2017)

Dit boek is met name bedoeld voor handhavingsjuristen, vergunning- en beleidsmedewerkers. In dit boek wordt de Drank- en Horecawet artikelsgewijs en gedetailleerd behandeld, verwijzend naar vele jurisprudentie, handige praktijkvoorbeelden, schema’s en afbeeldingen.

Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk (verkrijgbaar vanaf 1 oktober 2017)

In dit boek komen de navolgende onderwerpen aan bod: Algemeen juridische aspecten, Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, horeca-exploitatievergunningen, terrassen, coffeeshops, Wet Bibob, pop-up-stores, geluidsaspecten in horecabedrijven, collectieve en incidentele festiviteiten, nachtregisters, alcoholverboden.  Kortom, alles dat u moet weten over de praktische toepassing van het horecarecht, handig samengebracht in één handboek.

Het boek zal weer vele praktische handvatten voor de integrale toepassing van diverse bijzondere wetten in de dagelijkse praktijk bevatten en is dan ook een absolute aanrader voor iedereen die dagelijks werkzaam is in dit vakgebied.

Handboek evenementen

In het voorjaar 2018 wordt een nieuw Handboek evenementen uitgebracht. Dit handboek is een volledig geactualiseerde versie van de huidige uitgave, met weer vele praktische handreikingen, tips en trucs.

Handboek APV en Bijzondere Wetten

Tevens wordt in het voorjaar 2018 het nieuwe Handboek APV en Bijzondere Wetten uitgebracht. Ook deze versie bevat een combinatie van onderwerpen die in de huidige serie in verschillende delen zijn opgenomen, aldus nu gegroepeerd in één handig boek. U vindt in dit handboek de navolgende onderwerpen: schaarse vergunningen, standplaatsen, uitstallingen, venten, collecteren, sampling, plakken en kladden, demonstraties, noodbevelen, noodverordening, samenscholing, houden van  hinderlijke en gevaarlijke dieren, Winkeltijdenwet.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail