zoeken

Uitspraak voorzieningenrechter 27-07-2016: Nieuwegein moet zich aan de Drank- en Horecawet houden

De gemeente Nieuwegein moet zich aan de Drank- en Horecawet houden.

Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht bepaald. De SlijtersUnie spande de zaak aan omdat zij vindt dat de gemeente Nieuwegein moet optreden tegen winkeliers die naast de verkoop van andere producten ook drank schenken of verkopen.

De winkeliers doen mee aan een proef van de gemeente. Dit betekent dat bijvoorbeeld een bloemist tijdelijk toestemming krijgt om alcoholische drank te verkopen of aan klanten alcohol te schenken.

De gemeente treedt niet op tegen de winkeliers die meedoen met de proef. De SlijtersUnie heeft daartegen bezwaar gemaakt omdat dit volgens haar in strijd is met de Drank- en Horecawet. Zij vindt dat de gemeente zich aan de wet moet houden en deze moet handhaven. De rechter oordeelt dat de gemeente opnieuw naar haar besluit moet kijken. De gemeente heeft inderdaad de taak om de Drank- en Horecawet te handhaven.

Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de gemeente afwijken van handhavingsplicht. De rechter oordeelt dat in deze situatie daar geen sprake van is. Met de proef nodigt de gemeente de winkeliers uit om de wet te overtreden. De rechter oordeelt dat de gemeente vergunningverlener, toezichthouder en handhaver is, maar dat het de nationale wetgever is die over de regels gaat.

Klik hier voor de uitspraak.