zoeken

Verbod op straatintimidatie in APV van Amsterdam

De gemeenteraad heeft woensdagmiddag ingestemd met een voorstel om een verbod op straatintimidatie op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarmee dergelijk gedrag strafbaar wordt gesteld. Daarmee is Amsterdam de eerste gemeente in Nederland die zo’n verbod invoert.

Het gevolg van opname in de APV is dat tegen overtreders van deze bepaling geen aangifte meer hoeft te worden gedaan bij de politie. Handhavers kunnen direct een boete opleggen.

Klik hier voor meer informatie.

Juridisch houdbaar?

De vraag rijst of deze bepaling in juridische zin houdbaar is.  Zal deze bepaling niet eenzelfde lot zijn beschoren als de eerder door de Kroon wegens strijd met art. 7, lid 3, Grondwet vernietigde verboden om te vloeken, ruwe taal of onzedelijke taal te bezigen of te vloeken in door christelijke partijen gedomineerde gemeenten? (Zie  KB 05-06-1986, Stb. 1986, 337 Vloekverbod Ermelo)? De regel lijkt volstrekt duidelijk: een gemeenteraad kan geen inhoudelijke beperkingen stellen aan uitingen.

Lees hier voor meer informatie over de juridische houdbaarheid.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail