zoeken

VOORAANKONDIGING: Congres “Evaluatie Drank- en Horecawet” – 6 juni 2016 te Utrecht

Dit voorjaar even geen Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten, maar wel een hele goede vervanger!

Reserveer de datum van 6 juni 2016 daarom alvast in uw agenda!

LET OP: vanaf dinsdag 12 april 2016 kunt u zich via deze website aanmelden!

Dagvoorzitter: Ferry Mingelen ferry-mingelen

Download hier alvast de brochure.

Inleiding

Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet ingrijpend gewijzigd.

Vergunningsprocessen werden vernieuwd, administratieve lastverlichtingen zijn doorgevoerd, nieuwe bestuurlijke handhavings- en alcoholmatigingsinstrumenten zijn ingevoegd, het toezicht is overgeheveld naar de burgemeester, de paracommerciële bepalingen zijn gewijzigd en jongeren met alcohol in de openbare ruimte werden strafbaar.

Een jaar later, per 1 januari 2014, is vervolgens de leeftijdsverstrekkingsgrens opgehoogd van 16 naar 18 jaar en kregen gemeenteraden de verplichting om een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen en uit te voeren.

De nieuwe wet

Nederland ging deze nieuwe Drank- en Horecawet toepassen in de praktijk. Echter, de nieuw doorgevoerde wijzigingen brengen nog wel vele vragen met zich mee.

Wat doen we met blurring, wat stel je nog strafbaar in deze wet, is een vergunningsstelsel nog wel het juiste instrument, voldoen de nieuwe paracommerciele bepalingen en de doorgevoerde administratieve lastenverlichtingen wel wel aan de verwachtingen, wat doen we met de inrichtingseisen, moeten we toe naar een verplichte ID-check, moet de burgemeester wel verantwoordelijk zijn voor handhaving en toezicht, hoe kunnen we zorgen dat onder meer de leeftijdsverstrekkingsgrens worden nageleefd.

Kortom, er zal dus nog heel wat water “door den Rijn moeten stroomen”, voor en aleer al deze en andere vragen zijn beantwoord en een toekomstvisie op een nieuwe Drank- en Horecawet kan worden geconcretiseerd.

Ten behoeve van het formuleren van deze toekomstvisie worden al deze onderwerpen ter discussie gesteld.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft aangegeven deze wet nog dit jaar te willen evalueren. Dit congres zal daaraan dan ook zeker een belangrijke bijdrage leveren.

Sprekers

Diverse sprekers, afkomstig uit verschillende instellingen en organisaties, zullen ieder vanuit de eigen achtergrond, hun visie geven op misstanden, uitbreiding, handhaving, toezicht versoepeling en/of aanscherping van deze wet en komt de vraag aan de orde of deze wet nog wel van deze tijd is en nog wel aansluit bij de huidige maatschappelijke realiteit.

Kortom, hoe regelen we in de 21ste eeuw, met mogelijk minder regels, op een effectieve manier dat er op een verantwoorde wijze alcoholhoudende drank wordt verstrekt en wordt genuttigd.

Discussieer mee

U als professional, die dagelijks werkt met de Drank- en Horecawet, heeft ook uitgebreide ervaring met de toepassing van de recente wetswijzigingen en bent het mogelijk zeer eens met een of meerdere van de visies van de sprekers of mogelijk juist zeer oneens. Dat is mooi, want u kunt zich mengen in de discussie.

Heeft u suggesties, verbeteringen, frustraties, merkwaardigheden of anderszins bemerkingen, tips of trucs? Laat dan zeker uw stem horen, ga in gesprek met de sprekers, met elkaar en draag bij aan de evaluatie en verbetering van de Drank- en Horecawet. Dit is uw kans!

Kom daarom naar dit congres en laat u inspireren!

Wij bundelen en rubriceren alle opmerkingen en suggesties en bieden die aan, aan staatssecretaris Martin van Rijn.