zoeken

Wet Bibob wijzigt per 1 juli 2013!

Uit de evaluatie van de Wet Bibob in 2007 is naar voren gekomen dat uitbreiding van de mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid in de uitvoering gewenst waren bij herziening van de wet. Zes jaar later heeft dit geresulteerd in de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob. Op 26 maart 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet treedt op 1 juli 2013 in werking.

 

Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
De naam zegt het al: de nieuwe wet Bibob is uitgebreid. Overheden krijgen meer mogelijkheden om het eigen onderzoek beter uit te voeren. Hiernaast zijn wat algemene verbeteringen en technische aanpassingen gedaan in de tekst van de nieuwe wet. De belangrijkste veranderingen beschreven wij al op een eerder moment.

 

Waarvoor geldt de uitbreiding?
De uitbreiding in de nieuwe wet geldt voor vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, exploitatie van speelautomaten, importeren van vuurwerk, vergunningen in het kader van de Huisvestingswet, de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten en andere gemeentelijke vergunningen en ontheffingen. De gemeente moet dit wel expliciet in beleid vastleggen..

 

De implementatie
In de korte periode tussen de vaststelling van het wetsvoorstel en de inwerkingtreding daarvan kan het erg lastig zijn om implementatie van de gewenste wijzigingen in uw organisatie door te voeren. Bureau Horeca Bijzondere Wetten kan u hierbij helpen Dit kunnen wij onder andere doen door het geven van voorlichtingspresentaties waarmee we uw organisatie en/of het bestuur op actueel kennisniveau brengen. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het borgen van de nieuwe taken in uw organisatie. U kunt natuurlijk altijd gebruik van onze Juridische helpdesk voor vragen.