zoeken

Wijziging Drank- en Horecawet

Op16 november 2020 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet in de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport besproken. Hieronder vindt u een korte samenvatting van hetgeen is besproken.

Minder probleemdrinkers en beperking van de schadelijke gevolgen van alcohol in de samenleving. Dat is volgens Blokhuis het doel van de wijziging van de Drank- en Horecawet, die onder meer voortvloeit uit het Nationaal Preventieakkoord.

1,1 miljoen mensen drinken meer dan 21 alcoholhoudende drankjes per week. Er is al jaren geen daling van het aantal problematische drinkers, constateert Van Gerven (SP). Hij wil het wetsvoorstel van de staatssecretaris aanscherpen. Maar Bolkestein (VVD) meent dat in het wetsvoorstel een goede balans is gevonden tussen de belangen van individuen, marktparten en overheid.

Leeftijd

Als je alcohol in de supermarkt wilt kopen, moet je je kunnen legitimeren. Dat zou ook online moeten. Daarom wil Blokhuis met de branche tot een goed leeftijdsverificatiesysteem komen. Betrek de Kamer daarbij, raadt Bolkestein (VVD) aan. Kuik (CDA) suggereert dat verificatie via creditcardgegevens of DigiD een mogelijkheid biedt.

De verkoper is van de verkoop tot en met de aflevering verantwoordelijk voor het naleven van de leeftijdsgrens, zegt de staatssecretaris. Het ligt volgens hem voor de hand dat verkopers daarover afspraken maken met hun bezorgers.

Als een volwassene in een openbare gelegenheid een kind alcohol geeft, wordt dat strafbaar. Van den Berge (GroenLinks) pleit voor een uitzondering: een vader moet niet beboet worden als hij zijn zoon op een terras een biertje geeft. Een derde van de jongeren die alcohol drinken, krijgen dat van hun ouders, reageert Blokhuis. Hij wil vasthouden aan zijn voorstel.

Kortingen

Alcohol zal voortaan nog maar met maximaal 25% korting mogen worden verkocht. Dat verkleint volgens Blokhuis de prikkel om meer te kopen dan je van plan was. Diertens (D66) twijfelt over het effect van de maatregel. Jansen (PVV) zegt dat juist mensen met een krappe beurs hierdoor worden getroffen.

Reclame

Kom met verdergaande beperkingen voor alcoholreclame. Voordewind (ChristenUnie) wijst erop dat onderzoek overduidelijk heeft aangetoond dat reclame jongeren tot drinken aanzet. Van Gerven (SP) wil een totaalverbod op tv- en radioreclame voor alcohol. Wij hebben afspraken met de branche gemaakt over reclamebeperking, reageert Blokhuis, en daar wil ik me aan houden.

Inrichtingseisen

Het besluit met inrichtingseisen voor horeca en slijterijen wordt ingetrokken, want ondernemers hadden te maken met dubbele eisen. Kuik (CDA), Voordewind (ChristenUnie) en Van Gerven (SP) maken zich er zorgen over dat daarmee de minimumoppervlakte-eis voor horeca en slijterijen vervalt. Blokhuis heeft begrip voor hun voorstel om die eis toch in de wet op te nemen. Maar Diertens (D66) zou het liever aan de gemeenten overlaten.

Het intrekken van het besluit met inrichtingseisen heeft ook tot gevolg dat de ventilatie-eisen aan de horeca minder stringent worden. Dat kan natuurlijk niet in deze coronatijd, zegt Jansen (PVV). Blokhuis reageert dat dit in het Bouwbesluit moet worden geregeld.

Inwerkingtreding

Bolkestein (VVD) wil dat de wet pas in januari 2022 in werking treedt. 1 juli volgend jaar is volgens hem voor commerciĆ«le partijen lastig, omdat zij al allerlei afspraken gemaakt hebben. Maar Blokhuis houdt vast aan 1 juli 2021 als ingangsdatum, want “de hele branche weet dat dit eraan zit te komen”.

De Kamer stemt op 24 november over het wetsvoorstel en de moties die tijdens het debat zijn ingediend.