zoeken

16e Informatiebijeenkomst bijzondere wetten – 19 mei 2015 te Utrecht

Dinsdag 19 mei jl. vond de 16e informatiebijeenkomst bijzondere wetten plaats.

Tijdens deze bijeenkomst heeft Frank Joosten de evenementenvergunning besproken in relatie tot het exoneratiebeding en het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering.

Vervolgens heeft Willem Westerman (Vereniging van Evenementenmakers – VVEM) een presentatie gehouden over de rol en de verantwoordelijkheden van evenementenorganisatoren in het realiseren van veilige  evenementen, het voorkomen van schade/letsel en de wijze waarop eventueel ontstane schade zou moeten worden afgewikkeld.

In de middag zijn diverse aspecten uit de Drank- en Horecawet besproken. Zo kwamen onder meer aan de onderwerpen aan de orde als internetverkoop van alcoholhoudende dranken, proeverijen in slijtersbedrijven en andere winkels, het verlenen van meerjarige artikel 35- ontheffingen, alcoholverboden in relatie tot artikel 45 Drank- en Horecawet en het beoordelen van de situatie van een leidinggevende in kennelijke staat van dronkenschap.

Al met al een zeer nuttige en leerzame dag!

De presentaties van deze dag kunt u hieronder downloaden:

Presentatie Frank Joosten

Presentatie Willem Westerman.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail