zoeken

Aanscherping beleid dance-evenementen Amsterdam

Het college van B en W heeft nieuw beleid vastgesteld zodat voor alle dance-evenementen in de stad duidelijk is wat van ze verwacht wordt om de veiligheid en gezondheid van bezoekers te waarborgen.

In het Beleidskader Dance is uitgewerkt welke maatregelen organisatoren moeten nemen, zoals duidelijke communicatie over huisregels en gezondheidsrisico’s van drugs (inclusief oververhitting en waterintoxicatie) en de aanwezigheid en toegankelijkheid van gratis drinkwater, en daarnaast over de inzet van gekwalificeerde beveiligers en professionele medische hulpverlening, goede regulering van in- en uitstroom van bezoekers en visitatie van alle bezoekers op wapens en drugs.

In het nieuwe beleid zijn ook de uitkomsten van de evaluatie van het Amsterdam Dance Event van afgelopen jaar meegenomen.

Klik hier voor meer informatie.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie