zoeken

Nieuwe uitgave: “Horecarecht – in theorie en praktijk”

De laatste editie van mijn boek “Horecawetgeving in de praktijk” dateert alweer uit het jaar 2011. Nadien ben ik met mijn auteurswerkzaamheden “verhuisd” van Kluwer naar Berhauser Pont Uitgeverij.

Via laatstgenoemde uitgever is mijn handboek “Drank- en Horecawet – editie 2013” en nadien de editie 2014 verschenen.

Inmiddels ben ik op veler verzoek weer druk met het schrijven van een nieuwe editie over integraal horecarecht.

De nieuwe editie, genaamd “Horecarecht – in theorie en praktijk” verschijnt rond begin november 2014. Zet die datum alvast in uw agenda!

In deze nieuwe editie worden, zoals u inmiddels gewend bent, de meest relevante wetten en regelingen op het gebied van integraal horecarecht, uitgebreid beschreven en toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, schema’s, checklisten, foto’s en actuele jurisprudentie.

Daar waar relaties bestaan met andere toepasselijke regelgeving wordt dat per onderdeel aangeduid. Daardoor ontstaat een integraal beeld. En dat beeld is belangrijk voor de toepassing van horecarecht in de dagelijkse praktijk.

Natuurlijk komen de Drank- en Horecawet (inclusief alcoholmatigingsbeleid), de Wet op de kansspelen, de Wet Bibob, de APV (horeca-exploitatievergunningen, terrassen, regelgeving omtrent coffeeshops, speelautomatenhallen en speelgelegenheden), weer uitgebreid aan bod. Maar tevens wordt in dit boek ook de nodige aandacht besteed aan algemeen bestuursrechtelijke aspecten.

Uiteraard wordt ook ruim aandacht besteed aan de steeds vaker voorkomende mengformules waarbij met name detailhandelsfuncties gecombineerd worden met horecafuncties in dezelfde ruimte, aan geluidsaspecten zoals beschreven in het Activiteitenbesluit (geluidsaspecten c.a.), algemene aspecten rondom brandveiligheid, en worden de verschillende rechtsvormen beschreven.

Ook aspecten rondom het levensgedrag van leidinggevenden en handhaving van horecaregelgeving komen uitgebreid aan bod. Uiteraard ontbreekt een uitgebreide begrippenlijst niet. Handig om snel een nadere uitleg te verkrijgen van een mogelijk vaak gebruikt begrip in het horecarecht.

Kortom, alle horeca-gerelateerde aspecten worden van A tot Z beschreven en dat maakt ook dit boek weer tot een “must” voor iedere frontoffice- en beleidsmedewerker, vergunningverlener, jurist, toezichthouder en andere professionals die zich bezighouden met het complexe horecarecht.

De prijs van het boek is nu nog niet bekend, maar zal ik binnenkort melden op deze website.