zoeken

Alkmaarse burgemeester mag prostitutieramen op de Achterdam sluiten

De burgemeester van Alkmaar mocht de exploitatievergunning voor 92 prostitutieramen op de Achterdam in Alkmaar weigeren. Ook mag hij de ramen over zes weken sluiten. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (20 juli 2011). De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de burgemeester in zijn besluit van oktober 2010 ‘voldoende heeft gemotiveerd dat ernstig gevaar bestaat dat de exploitatievergunning voor de prostitutieramen mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen’.

De Raad van State is van oordeel dat de burgemeester op basis van het onderzoek dat het Landelijk Bureau Bibob op zijn verzoek heeft verricht, mocht aannemen dat de verschillende panden aan de Achterdam zijn gekocht met crimineel geld, onder meer afkomstig van Cor van Hout. Op basis van dit advies is aannemelijk dat de exploitant van de prostitutieramen in een zakelijk samenwerkingsverband staat met de personen die de panden door middel van witwassen hebben verworven, aldus de hoogste bestuursrechter.

De rechtbank in Alkmaar oordeelde in november 2009 nog dat de burgemeester een eerder besluit waarbij hij de exploitatievergunning had geweigerd, niet voldoende had onderbouwd en dat het advies van het Bureau Bibob onvoldoende steun bood voor de weigering van de vergunning. De Raad van State heeft die uitspraak vandaag bevestigd. De rechtbank oordeelde onder meer dat niet aannemelijk was gemaakt dat de panden op de Achterdam waren gekocht met losgeld dat is betaald in verband met de ontvoering van Heineken in 1983. Het zou slechts gaan om een vermoeden. Met name over de herkomst van het geld was bij de rechtbank twijfel ontstaan na overtuigende verklaringen van een direct betrokkene dat het ging om aankopen ‘met geld van legale herkomst’. Naar het oordeel van de rechtbank bood het beschikbare onderzoek van onder meer Bureau Bibob op dat moment onvoldoende aanknopingspunten om dat te weerleggen. De rechtbank droeg de burgemeester op om een nieuw besluit te nemen over de exploitatievergunning.

Aan dit nieuwe besluit ligt naar het oordeel van de Raad van State uitgebreider onderzoek van Bureau Bibob ten grondslag naar de herkomst van het geld waarmee de prostitutiepanden destijds zijn gekocht. Ook bevat het onderzoek meer verklaringen over de feitelijke eigendomsverhoudingen van de panden aan de Achterdam, waardoor kan worden geconcludeerd dat de burgemeester in tweede instantie de exploitatievergunning terecht heeft geweigerd op grond van de Wet Bibob, aldus de Raad van State. De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet is ingevoerd om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt. Bij een aanvraag om een vergunning hebben bestuursorganen, zoals gemeenten, de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen.

De exploitant van een groot aantal prostitutieramen aan de Achterdam in Alkmaar is al enkele jaren verwikkeld in een juridische procedure met de burgemeester die de panden wil sluiten. Omdat de Raad van State heeft geoordeeld dat de burgemeester de exploitatievergunning voor de prostitutieramen mocht weigeren, heeft de exploitant volgens het besluit van de burgemeester nu zes weken de tijd om de exploitatie van de ramen te beëindigen.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200909931/1