zoeken

Burgemeester Sint Anthonis mag van de rechtbank Oost-Brabant niet optreden tegen het schenken van alcohol in een café

De burgemeester van de gemeente Sint Anthonis mag tijdens de carnaval niet optreden tegen het schenken van alcohol in een café in Stevensbeek. Dit besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De eigenaar van het café vroeg in juli vorig jaar een vergunning aan voor zijn horecabedrijf. De burgemeester besloot vrijdag 24 februari 2017 om die vergunning te weigeren. Zij legde de eigenaar bovendien een last onder dwangsom op die inhoudt dat vanaf zaterdag 25 februari om 12.00 uur (dus tijdens carnaval) geen alcohol meer in het café aanwezig mag zijn. De caféeigenaar was het daarmee oneens en verzocht de rechtbank vandaag daarom een voorlopige voorziening te treffen.

De partijen kwamen vervolgens in een spoedzitting bijeen. Volgens de burgemeester voldeed 99de eigenaar kort gezegd niet aan de eisen die de Drank- en Horecawet stelt. Dit stelt zij op basis van een advies van het Landelijk Bureau Bibob, dat de integriteit van de eigenaar heeft beoordeeld. De eigenaar vindt onder meer dat de burgemeester een onjuiste en onzorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt. Ook voert hij aan dat hij veel inkomsten misloopt en dat het café de enige horecagelegenheid in Stevensbeek is en daarom tijdens dit volksfeest in de gemeenschap een centrale rol vervult. Daarom zou hij in elk geval tijdens carnaval alcohol moeten kunnen schenken.

De rechter oordeelde op 24 februari jl.  dat de burgemeester de last onder dwangsom niet had mogen opleggen zonder deze van tevoren aan te kondigen. Dat het café een centrale rol in de gemeenschap zou vervullen, is daarbij niet van belang. Bij de uitspraak herinnerde de rechter er wel aan dat de burgemeester weliswaar niet bestuursrechtelijk mag optreden, maar dat neemt niet weg dat er strafrechtelijk kan worden opgetreden tegen het schenken van alcohol….

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail