zoeken

Annotatie over ondersteunende horeca en toetsing criterium ontoelaatbaar nadelige beïnvloeding woon- en leefklimaat bij APV-exploitatievergunning

In het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/23) is onlangs een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2466). In deze uitspraak komen drie leerstukken aan de orde die voor de praktijk erg interessant zijn.

Ondersteunende of ondergeschikte horeca

Ten eerste was in de uitspraak de vraag aan de orde wanneer er gesproken kan worden van ondersteunende horeca ten dienste van de hoofdfunctie sporthal. De uitspraak had betrekking op de verlening van een exploitatievergunning op grond van de APV. In de APV was vastgelegd dat de desbetreffende vergunning niet zal worden verleend als de activiteit niet past binnen het vigerende bestemmingsplan. In de annotatie wordt onder andere beschreven dat een dergelijke bepaling in de APV op het eerste gezicht lijkt op een weigeringsgrond, maar dit eigenlijk een afstemmingsbepaling is tussen de APV en het bestemmingsplan.

De Afdeling was van oordeel dat het in de horecaruimte van een sporthal faciliteren van feesten, zoals verjaardagsfeesten en bruiloften, niet ten dienste staat van de hoofdfunctie sport, zodat een dergelijk gebruik niet als ondersteunende horeca in de zin van het bestemmingsplan is aan te merken.

In de annotatie worden verschillende uitspraken behandeld waarin door de Afdeling wordt beoordeeld of er nog gesproken kan worden van ondersteunende of ondergeschikte horeca bij de hoofdfunctie. Hierbij is onder andere het volgende relevant:

Staat het ondersteunende gebruik ten dienste van de hoofdbestemming?

Wat is de oppervlakte of het maximaal toegestane percentage voor de ondersteunende functie in relatie tot de totale oppervlakte van de hoofdbestemming?

Hoe is het omzetpercentage van de ondergeschikte functie in relatie tot de omzet die wordt gegenereerd met de hoofdfunctie?

Hoeveel fte’s zijn er werkzaam in de ondergeschikte functie in relatie tot het aantal werkzame fte’s in de hoofdfunctie?

 

Klik hier voor de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Klik hier voor de bijbehorende annotatie.

The post Annotatie over ondersteunende horeca en toetsing criterium ontoelaatbaar nadelige beïnvloeding woon- en leefklimaat bij APV-exploitatievergunning appeared first on Expertisecentrum Horecarecht.