zoeken

MOTIE VOORDEWIND C.S. – EINDE AAN GEDOGEN “BLURRING”

Ook de door Tweede Kamerlid de heer Joël Voordewind (ChristenUnie) ingediende motie heeft een Kamermeerderheid behaald. Deze motie is medeondertekend door de Tweede Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA) en Marith Volp (PvdA).

Instemming met deze motie betekent dat een Kamermeerderheid wenst dat de staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, schriftelijk en op korte termijn, aan de Nederlandse gemeenten communiceert dat de honderden ondernemers die op initiatief van de VNG, in het kader van de pilot “Mengvormen detailhandel/horeca”, alcoholhoudende dranken schenken en verkopen dit doen in strijd met de artikelen 12, 14 en 18 van de Drank- en Horecawet, dat het gedogen van deze mengvormen van retail en horeca aldus in strijd is met de Drank- en Horecawet en dat hierop dient te worden gehandhaafd.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail
Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie