zoeken

MOTIE VOORDEWIND C.S. – EINDE AAN GEDOGEN “BLURRING”

Ook de door Tweede Kamerlid de heer Joël Voordewind (ChristenUnie) ingediende motie heeft een Kamermeerderheid behaald. Deze motie is medeondertekend door de Tweede Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA) en Marith Volp (PvdA).

Instemming met deze motie betekent dat een Kamermeerderheid wenst dat de staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, schriftelijk en op korte termijn, aan de Nederlandse gemeenten communiceert dat de honderden ondernemers die op initiatief van de VNG, in het kader van de pilot “Mengvormen detailhandel/horeca”, alcoholhoudende dranken schenken en verkopen dit doen in strijd met de artikelen 12, 14 en 18 van de Drank- en Horecawet, dat het gedogen van deze mengvormen van retail en horeca aldus in strijd is met de Drank- en Horecawet en dat hierop dient te worden gehandhaafd.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail