zoeken

Conclusies Onderzoeksraad voor de Veiligheid – Evenement Monstertruck Haaksbergen

De Onderzoeksraad komt tot de conclusie dat de evenementenvergunning voor Auto Motor-Sportief 2014 nauwelijks heeft bijgedragen aan de veiligheid van de demonstratie met de monster truck in de gemeente Haaksbergen.

Geen van de partijen die betrokken waren bij de tot standkoming van de vergunning herkende de gevaren die de demonstratie van de monster truck met zich meebracht.

Het proces van vergunningverlening bleek in allerlei opzichten gebrekkig te zijn.

Door de aard van het evenement en het feit dat dit al jaren plaatsvond, hadden de betrokkenen onvoldoende oog voor veiligheids risico’s.

De taakopvatting van de vergunningverleners, de randvoorwaarden in de gemeentelijke organisatie en het feit dat er te weinig betrokkenheid was van het management van de ambtelijke organisatie en de burgemeester, droegen ertoe bij dat de kwaliteit van de vergunningverlening voor evenementen te wensen overliet.

Klik hier voor een samenvatting van het rapport.

Wilt u het uitgebreide rapport, de door de Onderzoeksraad gedane aanbevelingen en/of de reacties op het concept-rapport lezen, klik dan hier.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie