zoeken

Congres “Evaluatie van de Drank- en Horecawet” – 6 juni 2016 te Utrecht

Inleiding

Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet ingrijpend gewijzigd.

Vergunningsprocessen werden vernieuwd, administratieve lastverlichtingen zijn doorgevoerd, nieuwe bestuurlijke handhavings- en alcoholmatigingsinstrumenten zijn ingevoegd, het toezicht is overgeheveld naar de burgemeester, de paracommerciële bepalingen zijn gewijzigd en jongeren met alcohol in de openbare ruimte werden strafbaar.

Een jaar later, per 1 januari 2014, is vervolgens de leeftijdsverstrekkingsgrens opgehoogd van 16 naar 18 jaar en kregen gemeenteraden de verplichting om een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen en uit te voeren.

De nieuwe wet

Deze wijzigingen brachten en brengen nog al wat vragen en verrassingen met zich mee en blijken wijzigingen lang niet altijd verbeteringen te zijn.

Er worden blurringprojecten geïnitieerd, myteryshoppers worden ingezet, paracommerciële bepalingen doen sommige wenkbrauwen fronzen en doorgevoerde administratieve lastenverlichtingen doen andere tenen krommen, handhaving en toezicht heeft niet altijd politieke prioriteit, preventie- en handhavingsplannen zijn wel vastgesteld maar worden niet altijd uitgevoerd, de nieuwe leeftijdsgrenzen worden niet goed nageleefd, 18-minners komen nog te makkelijk aan alcohol, de controle van de inrichtingseisen wordt in het algemeen ervaren als een molensteen om de gemeentelijke nek.

Voldoende stof dus tot discussie!

Er zal dus nog heel wat water “door den Rijn moeten stroomen”, voor en aleer al deze en andere discussiepunten zijn verwoord in een concrete toekomstvisie op een nieuwe Drank- en Horecawet.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft aangegeven deze wet nog dit jaar te willen evalueren. Dit congres zal daaraan dan ook zeker een belangrijke bijdrage leveren.

Sprekers

Ten behoeve van het formuleren van deze toekomstvisie worden al deze en andere onderwerpen ter discussie gesteld door interessante sprekers:

  • Pieter Verhoeve, burgemeester van de gemeente Oudewater spreekt namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de pilot “Blurring” en geeft een toekomstvisie op de Drank- en Horecawet
  • Joël Voordewind, Tweede Kamerlid CU en initiatiefnemer van het wetsvoorstel tot verhoging van de leeftijdsverstrekkingsgrens van 16 naar 18 jaar, spreekt over deze leeftijdsgrenzenverhoging in relatie tot blurring c.a.
  • Ron Andes – voorzitter Koninklijke Slijtersunie, houdt een presentatie over de ervaringen van slijtersbedrijven met deze gewijzigde Drank- en Horecawet en presenteert zijn toekomstvisie
  • Lodewijk van der Grinten – directeur Koninklijk Horeca Nederland, spreekt over de ervaringen van horecaondernemers met deze gewijzigde Drank- en Horecawet en presenteert zijn toekomstvisie
  • Wim van Dalen – directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholpreventie (STAP), spreekt over de wetswijzigingen in relatie tot alcoholpreventie c.a.
  • Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawetinspecteurs geeft een presentatie over het nieuwe gemeentelijke toezicht in de praktijk, mede in relatie tot politieke invloeden
  • Henk Westbroek, horecaondernemer in Utrecht, zanger Goede Doel, radiomaker en duizendpoot deelt zijn ervaringen met mysteryshoppen en geeft zijn visie op de Drank- en Horecawet
  • Frank Joosten – auteur, docent op het gebied van de Drank- en Horecawet c.a. houdt een presentatie over opvallende zaken en rariteiten aangaande de wetswijzigingen die per 1 januari 2013 zijn doorgevoerd.

Tijdens deze presentaties komt uiteraard de vraag aan de orde of deze wet nog wel van deze tijd is en nog wel aansluit bij de huidige maatschappelijke en politieke realiteit.

Kortom, hoe regelen we in de 21ste eeuw, met mogelijk minder regels, op een effectieve manier dat er op een verantwoorde wijze alcoholhoudende drank wordt verstrekt en wordt genuttigd.

Discussieer mee

U als professional, die dagelijks werkt met de Drank- en Horecawet, heeft ook uitgebreide ervaring met de toepassing van de recente wetswijzigingen en bent het mogelijk zeer eens met een of meerdere van de visies van de sprekers of mogelijk juist zeer oneens. Dat is mooi, want u kunt zich mengen in de discussie.

Heeft u suggesties, verbeteringen, frustraties, merkwaardigheden of anderszins bemerkingen, tips of trucs? Laat dan zeker uw stem horen, ga in gesprek met de sprekers, met elkaar en draag bij aan de evaluatie en verbetering van de Drank- en Horecawet. Dit is uw kans!

Kom daarom naar dit congres en laat u inspireren!

Wij bundelen en rubriceren alle opmerkingen en suggesties en bieden die aan, aan staatssecretaris Martin van Rijn.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail