zoeken

Eindrapport Berenschot over Pilot mengvormen Drank- en Horecawet

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerde 15 september de resultaten van de blurring-pilot.

De VNG concludeert dat de pilot succesvol was en stelt voor dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om te beslissen of en met welke voorwaarden mengvormen van horeca (met alcohol) en retail is toegestaan.

Koninklijk Horeca Nederland vindt het een slecht idee om overal alcohol te laten verkopen of schenken. Het is niet uit te leggen dat regels over gezondheid en alcohol in de ene gemeente anders zijn dan in de andere. En voor zover de politiek al mee zou willen gaan in de conclusies van de VNG, dan moeten voor deze nieuwe alcoholverstrekkers dezelfde voorwaarden gelden als voor de reguliere horeca: dezelfde vergunnings- en opleidingseisen en dezelfde eisen aan de inrichting.

Klik hier voor het eindrapport.