zoeken

Evaluatie Drank- en Horecawet

In de Kamerbrief van 19 juni 2015 over het alcoholbeleid en nalevingscijfers leeftijdsgrens van onder meer alcohol geeft de staatssecretaris aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een nadere toelichting op uitgevoerde onderzoeken naar de naleving van de leeftijdsgrens alcohol en tabak door verstrekkers en de maatschappelijke impact van effectieve maatregelen – zoals het beperken van beschikbaarheid, reclame en prijsbeleid.

Begin 2016 wordt nogmaals een onderzoek gedaan naar de naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers.

De uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken betrekt de staatssecretaris bij zijn verkenning naar steviger maatregelen die hij meeneemt in de wetsevaluatie van de Drank- en Horecawet die is voorzien voor 2016.

Daarbij wordt, zo stelt de staatssecretaris, nadrukkelijk ook de decentralisatie van het toezicht naar gemeenten en de overige wetswijzigingen in deze evaluatie meegenomen.

In samenwerking met mevrouw M. Volp (Tweede Kamerlid PvdA) willen wij graag van u als professional die dagelijks werkt met de Drank- en Horecawet, weten wat uw bevindingen zijn met alle recente wetswijzigingen.

Wanneer u suggesties, verbeterpunten, frustraties, merkwaardigheden of anderszins bemerkingen hebt over deze Drank- en Horecawet, laat het ons dan weten. 

Wij bundelen en rubriceren al uw opmerkingen en bieden die via mevrouw Volp aan, aan staatssecretaris Van Rijn.

DIT IS UW KANS OM BIJ TE DRAGEN AAN DE EVALUATIE EN VERBETERING VAN DE DRANK- EN HORECAWET!

Klik hier om naar de Evaluatiemodule te gaan.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail