zoeken

Kennisdelingstool Evenementenveiligheid

In het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, opgesteld naar aanleiding van de ramp met de monstertruck in Haaksbergen, is een aantal belangrijke knelpunten beschreven.

Een van die knelpunten is dat is gebleken dat het voor behandelend ambtenaren niet eenvoudig is om kennis van bijzondere risico’s te verwerven.

Een ander knelpunt blijkt te zijn dat kennisdeling (te) beperkt is.

Voor vergunningverlenende ambtenaren is het niet vanzelfsprekend om in contact te komen met collega’s uit andere gemeenten. Het ontbreekt aan een infrastructuur om kennis te delen, zoals een vakvereniging of opleidingsactiviteiten.

Ook ontbreekt het aan ICT-toepassingen, zoals een landelijke kennisbank, die het delen van kennis tussen vergunning verlenend ambtenaren stimuleren.

Frank Joosten heeft een “kennisdelingstool” ontwikkeld waarmee een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan het faciliteren van het aspect van kennisdeling.

Iedere professional die werkzaam is in de wereld van evenementen (gemeenten, bedrijven, instellingen), wordt opgeroepen om voorbeelddocumenten beschikbaar te stellen door ze te uploaden via deze Kennisdelingstool.

Anderen kunnen die documenten vervolgens weer gratis downloaden. Zo hoeft niet iedereen steeds het wiel opnieuw uit te vinden.

U kunt bijvoorbeeld denken aan het up- of downloaden van:

 • Evenementenvergunningen
 • Voorschriften en beperkingen die opgenomen worden
 • Verklaringen van geen bezwaar afgegeven door de burgemeester bij vuurwerk of helicopterlandingen
 • Richtlijnen bij het houden van speciale evenementen (trekker trek, monstertrucs, stormbanen, wedstrijden op de weg, e.d.)
 • Eisen ten aanzien van bouwen / bouwconstructies (circustenten, podia e.d.)
 • GHOR-voorschriften
 • Veiligheidsplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, communicatieplannen, verkeerscirculatieplannen
 • Aanvraagformulieren evenementenvergunning (met toelichting)
 • Klachtenformulieren
 • Risicoanalyses
 • Voorbeeldberekeningen maximaal toelaatbare aantal personen in gebouwen of op terreinen
 • Alcoholmatigingsbeleid op evenementen
 • Geluidsontheffingen, ontheffingen o.g.v. de Zondags en Drank- en Horecawet, tijdelijke bouwvergunningen e.d.

Klik hier voor de Kennisdelingstool

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail