zoeken

Geïnteresseerde gemeenten ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’

In het regeerakkoord is opgenomen dat het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten.

Op maandag, 10 juni, eindigde het tijdvak waarbinnen burgemeesters konden aangeven interesse te hebben om met hun gemeente deel te nemen aan het experiment. In dit tijdvak hebben 26 gemeenten interesse getoond voor deelname. Burgemeesters van gemeenten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt op basis van het ontwerp-besluit voor de inrichting van het wietexperiment. In de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ en het ontwerp-besluit behandeld. Het ligt nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer.

De minister van Medische Zorg, Bruno Bruins, heeft de onafhankelijke adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ onder leiding van voorzitter prof. dr. André Knottnerus gevraagd advies te geven over welke gemeenten aan het experiment zouden moeten meedoen.

Het kabinet zal op basis van het advies van de adviescommissie beslissen en bekendmaken welke gemeenten gaan deelnemen aan het experiment. De namen van de geselecteerde gemeenten in zullen in de ontwerp-amvb worden opgenomen.

Dat zal naar verwachting deze zomer plaatsvinden. Die aanpassing van de ontwerp-amvb zal in het kader van de in het wetsvoorstel voorgeschreven voorhangprocedure vervolgens eveneens aan de Eerste en Tweede Kamer worden voorgelegd. 

Voor meer info, klik hier.