zoeken

Drank- en Horecawet: Onderzoek naar effecten initiatiefwetsvoorstel Ziengs ‘Regulering mengformules’

Op 7 juni jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS de voorzitter van de Tweede Kamer geinformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van het initiatiefwetsvoorstel ‘Regulering mengformules’ van Kamerlid Ziengs.

Dit wetsvoorstel is vorig jaar, op 6 juni 2018,  bij de Tweede Kamer ingediend. Om dit voorstel en de onderdelen goed te kunnen beoordelen heeft de staatssecretaris door onderzoeksbureau Berenschot een beknopt onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de te verwachten effecten van dit initiatiefwetsvoorstel voor de volksgezondheid, economie, openbare orde en verkeersveiligheid.

Blijkens dit onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:

  1. Uitbreiding regels Drank- en Horecawet

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet regulering mengformules’ heeft voor wat betreft de uitbreiding van de regels voor alcoholhoudende dranken tot gevolg dat horecaondernemingen, slijters en retailondernemingen legaal mengvormen van horeca en retail mogen gaan aanbieden, inclusief mengformules met alcoholverstrekking, gratis of tegen betaling en voor consumptie ter plaatse of elders. 

  1. Alcohol bij tankstations

Hiernaast heeft het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet regulering mengformules’ tot gevolg dat er alcohol wordt verkocht bij tankstations en langs de auto(snel)weg, hetgeen meer verstrekkingspunten betekent, en is het redelijk aannemelijk dat er meer alcohol wordt verstrekt op bestaande locaties. 

  1. Positieve economische effecten

Omdat het wetsvoorstel alcoholverkoop bij tankstations en langs de auto(snel)weg mogelijk maakt en het redelijk aannemelijk is dat mengformules leiden tot het verstrekken van meer alcohol op bestaande locaties, zijn er positieve economische effecten voor betrokken ondernemers en gemeenten.

  1. Negatieve effecten voor de volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde

De mogelijkheden in het wetsvoorstel maken het redelijk aannemelijk dat mengformules leiden tot het verstrekken van meer alcohol op bestaande locaties. Daardoor zijn er negatieve effecten voor de volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde te verwachten. De mate waarin deze effecten optreden is echter onzeker. 

  1. Onduidelijkheid

Het is onduidelijk of er locaties bijkomen waar alcohol wordt verstrekt, door mengformules toe te staan. Dit komt doordat er in de praktijk nu al in tal van ondernemingen mengformules worden toegepast, ook al is het niet legaal. Het wetsvoorstel maakt deze en eventuele extra mengformules met alcohol in de retail onder voorwaarden wel legaal. 

  1. “Overall-effecten” wetsvoorstel mengformules

Als er door het toestaan van mengformules nieuwe verstrekkingspunten bijkomen en er daardoor meer alcohol wordt verstrekt, dan:

  1. Is het redelijk aannemelijk dat er positieve economische effecten zijn voor betrokken ondernemers en gemeenten, in termen van klantbeleving, ondernemerschap, meer samenwerking tussen ondernemers en meer levendigheid in de binnenstad. 
  2. Is het aannemelijk dat alcoholconsumptie door mengformules negatieve effecten heeft op de volksgezondheid, leidend tot diverse gezondheidsrisico’s. Specifieke risicogroepen zijn dan in ieder geval kinderen, jongeren, jongvolwassen en mensen met (gevoeligheid voor) verslavingsproblematiek. 
  3. Is het zeer aannemelijk dat alcoholconsumptie door mengformules negatieve effecten heeft op de verkeersveiligheid, leidend tot verkeersongevallen. 
  4. Is het redelijk aannemelijk dat alcoholconsumptie door mengformules negatieve effecten heeft op de openbare orde, waardoor zich incidentele ordeverstoringen voordoen. 

 

Klik hier voor het volledige rapport.

Bestel ook eens onze gratis brochure (pdf) over de (on)mogelijkheden van “blurring”.