zoeken

Hoge Raad: uitzondering rookverbod voor kleine cafés onverbindend.

Op 10 oktober 2014 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak van Clean Air Nederland tegen de Staat. Deze uitspraak heeft gevolgen voor het landelijke tabaksbeleid.

Bij stemming van 1 juli 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33791) aangenomen. Dit wetsvoorstel is op dit moment aanhangig bij de Eerste Kamer. Hoewel met de uitspraak een algemeen rookverbod tot stand is gekomen, is de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer alsnog nodig om de wettekst hierop aan te passen.

Per 1 juli 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Hierop is sinds 6 juli 2011 een uitzondering gemaakt voor kleine cafés, dat wil zeggen cafés met een vloeroppervlak kleiner dan 70 m² en zonder personeel.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is deze uitzondering onverbindend verklaard, omdat de uitzondering in strijd is met artikel 8, tweede lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Dit betekent dat vanaf 10 oktober 2014 de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés geen juridische werking meer heeft en dat er daarom vanaf het moment van de uitspraak een rookverbod geldt voor de hele horeca.

Download hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Download hier de brief van 21-10-2014 van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.