zoeken

Inzet jonge en gediplomeerde toezichthouders Drank- en Horecawet

Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd en is de leeftijdsverstrekkingsgrens voor alcoholhoudende dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Tevens is per genoemde datum aan gemeenteraden de wettelijke verplichting (artikel 43a DHW) opgelegd om elke vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Daarmee is alcoholgerelateerde preventie en handhaving, speerpunt van kabinetsbeleid, op lokaal niveau verankerd.

Ter uitvoering van dit beleid is bij gemeenten de sterke vraag ontstaan naar de inzet van jonge Boa’s (18-20 jaar), in het bezit van het diploma toezichthouder Drank- en Horecawet, voor toezicht op leeftijdsgrenzen (artikel 20, lid 1 DHW) en het aanwezig hebben of voor consumptie gereed hebben van alcoholhoudende dranken door  jongeren onder de leeftijd van 18 jaar op voor publiek toegankelijke plaatsen (artikel 45 DHW).

Echter, deze jonge, volledig opgeleide en gekwalificeerde boa’s/toezichthouders DHW zijn nagenoeg niet op de arbeidsmarkt beschikbaar. Daarom hebben drie gespecialiseerde partijen een unieke samenwerking en formule ontwikkeld waarbij:

  1. de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) deze jonge mensen via de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) opleiden tot Boa in domein I,
  2. de Academie voor bijzondere wetten (Frank Joosten) deze jonge mensen aansluitend opleidt tot toezichthouder Drank- en Horecawet en
  3. Drank en Horecawet Support (Maarten van Rijn, zelf ook Boa en toezichthouder DHW) deze jonge professionals vervolgens in de uitvoering van hun functie optimaal begeleidt.

Voordelen van deze formule

  1. Er kan direct aan de beschreven behoefte van gemeenten worden voldaan.
  2. Er ontstaat een zeer betaalbare vorm van inhuur van toezichthouders.
  3. De jonge toezichthouders doen via deze formule direct en onder professionele begeleiding werkervaring op in het door hen bewust gekozen werkveld.
  4. Deze toezichthouders verschaffen zichzelf daarmee een prima uitgangspositie op de arbeidsmarkt en kunnen met succes doorstromen in een functie in vast dienstverband.

Wilt u meer informatie over deze formule of wilt u de folder downloaden, klik dan hier.