zoeken

Hoogtepunten bestuurlijke bijeenkomst evaluatie DHW

Bestuurders van gemeenten hebben op woensdag 8 februari 2017  in het stadhuis van Rotterdam een bijeenkomst bijgewoond over de evaluatie van Drank – en horecawet (DHW). Staatsecretaris Van Rijn sprak over wat er was bereikt onder de huidige wet maar ook waar de knelpunten liggen.

De aanwezige bestuurders konden daarover vragen stellen en tevens hun dagelijkse ervaringen en knelpunten met de staatssecretaris delen.

De bijeenkomst ging over de pilot mengvormen in de horeca. De meningen over de pilot of te wel ‘blurring’ zoals de staatssecretaris stelt, zijn verdeeld, maar toenadering lijkt mogelijk.

Herziening Drank- en Horecawet

Terwijl gemeenten meer ruimte vragen voor winkeliers die graag iets extra’s doen voor hun klant, blijft staatssecretaris Martin van Rijn bezorgd over het signaal dat uitgaat van bijvoorbeeld de kapper die een wijntje schenkt. Vast staat wel dat de Drank- en Horecawet  aan herziening toe is. Pieter Verhoeven, VNG woordvoerder op het alcoholdossier reageerde op de staatssecretaris door aan te geven dat die balans zoek is. Immers de pilot gaat over meer dan alleen het schenken van alcohol, het gaat ook over kookboeken of  een fles zelfgemaakte olijfolie en schilderijen die in de horeca verkocht worden.

Levendige panneldiscussie

Aan de orde  kwamen ook de onderwerpen de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar, de online-verkoop van alcohol, de verhouding tussen centraal en decentraal en het toezicht op de wet.
Er volgde nog een levendige paneldiscussie waarin voor – en tegenstanders  zich hebben laten horen.