zoeken

Horecatoezichthouders met de V.U.T.

Dat is de naam van de nieuwe tweedaagse training voor gediplomeerde Drank- en Horecawettoezichthouders.

Nadat de buitengewoon opsporingsambtenaar in domein I of II is geslaagd voor het EXTH-examen toezichthouder Drank- en Horecawet, kan deze toezichthouder in beginsel starten met het gekwalificeerd uitoefenen van toezicht op de bepalingen uit de Drank- en Horecawet.

Het daadwerkelijk uitoefenen van horecatoezicht in de praktijk is echter meer dan het toepassen van de tijdens de opleiding Toezichthouder DHW geleerde theorie. De praktijk is een stuk weerbarstiger.

Bovendien vragen effectieve en efficiënte vergunningen- en leeftijdsgrenzencontroles in de praktijk bij (artikel 18-)winkels, horeca- en slijtersbedrijven en tijdens evenementen, een goede, gedegen voorbereiding, uitvoering, registratie en terugkoppeling aan betrokken partijen. Voor dat laatste aspect is het belangrijk te beschikken over de daarvoor benodigde “tools”.

De Academie voor bijzondere wetten heeft een praktische tweedaagse training ontwikkeld die handvatten aanreikt voor de uitvoering van horecatoezicht in de dagelijkse praktijk.

Tijdens deze tweedaagse training komen de onderdelen “Voorbereiding”, “Uitvoering” en de “Tools” uitgebreid aan bod.

Na afloop van deze training bent u in staat om (integrale) horecacontroles goed voor te bereiden, op juiste wijze uit te voeren en beschikt u bovendien over de (aan u tijdens de training uitgereikte) tools die nodig zijn voor een goede administratie/registratie en terugkoppeling van uw bevindingen aan alle betrokken (backoffice, management, bestuur, politie en ondernemer).

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail