zoeken

Teleurstellende uitkomsten van het nalevingsonderzoek leeftijdsgrens alcohol en tabak 2015

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) van 9 oktober 2014 heeft staatssecretaris Van Rijn aan de commissie Volksgezondheid toegezegd een voortgangsbrief Alcoholbeleid te sturen. Dat is gebeurd met de brief van 19 juni 2015.

In die brief wordt tevens informatie verstrekt over de uitkomsten van het nalevingsonderzoek leeftijdsgrens alcohol en tabak 2015. De staatssecretaris merkt in deze brief op dat de onderzoeksresultaten teleurstellend zijn en dat de naleving door verstrekkers echt onvoldoende is.

Wat betreft het product alcohol is de naleving er binnen alle verkoopkanalen, de thuisbezorgkanalen uitgezonderd, (soms zeer) op achteruitgegaan ten opzichte van 20136. Ook is het teleurstellend dat, met uitzondering van ketensupermarkten, er in het merendeel van de aankooppogingen bij de verschillende verkoopkanalen niet adequaat door de verkoper naar het ID is gevraagd. Ook blijkt dat bij een deel van de aankooppogingen waar wel adequaat naar ID is gevraagd, het product alsnog is verstrekt.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zal de staatssecretaris gaan verkennen welke extra maatregelen genomen kunnen worden om de naleving te verbeteren. Op dit moment laat hij een aantal onderzoeken uitvoeren die hierbij van belang kunnen zijn. Zo verwacht hij binnenkort de resultaten naar de aankooppogingen voor alcohol van jongeren. Hieruit moet blijken hoeveel jongeren nog proberen om aan alcohol te komen en hoe zij dit doen.

Verder laat hij de maatschappelijke impact van effectieve maatregelen – zoals het beperken van beschikbaarheid, reclame en prijsbeleid – onderzoeken. De resultaten hiervan verwacht hij eind van het jaar. Bovendien wordt in 2016 weer onderzoek gedaan naar de naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers.

De uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken betrekt de staatssecretaris bij zijn verkenning naar steviger maatregelen. Die worden tevens betrokken bij de wetsevaluatie van de DHW die is voorzien voor 2016. Daarbij wordt ook de decentralisatie van het toezicht naar gemeenten betrokken.

In voornoemde brief wordt tevens aandacht geschonken aan de signalen van gemeenten dat zij, onder andere om de leegstand in winkelgebieden tegen te gaan, zoeken naar mogelijkheden om ondernemers meer ruimte te bieden.

Hierbij wordt ook gezocht naar mogelijkheden om retail- en horecafuncties te vermengen (ook wel: ‘blurring’). De DHW bevat meerdere verboden om vermenging van functies tegen te gaan. Deze verboden zijn voor het laatst in 2009 aangepast.

De verboden in de DHW zijn onder andere in het leven geroepen ter bescherming van de openbare orde en om het aantal ver- kooppunten van alcohol te beperken en de consument (o.a. jongeren en verslavingsgevoelige mensen) te beschermen voor de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik.

Samen met de minister van Economische Zaken inventariseert de staatssecretaris momenteel welke problemen er concreet ervaren worden door gemeenten, de retail en horeca in Nederland. Daarbij is oog voorleefbare stadscentra en innovatief ondernemerschap. De mogelijke knelpunten van de DHW worden in beeld gebracht en deze worden betrokken bij de bij de evaluatie van de DHW in 2016. De volksgezondheid en de openbare orde en veiligheid staan daarbij voor de staatssecretaris voorop.

Klik hier voor het nalevingsonderzoek leeftijdsgrens alcohol en tabak 2015

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail