zoeken

Ingediend amendement tot gebruik verplicht leeftijdscontrolesysteem

Renske Leijten (SP) en Calra Dik-Fiber (ChristenUnie) hebben een amendement ingediend (33 738, nr. 11), gepubliceerd op 22 januari 2015, waarbij verkopers van tabakswaren en van alcoholhoudende dranken gebruik moeten maken van een bewezen effectief leeftijdscontrolesysteem.

De indieners zijn van mening dat de invoering van een bewezen effectief leeftijdscontrolesysteem bij alle verkooppunten van tabakswaren en alcohol essentieel is om ervoor te zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen tabakswaren of alcohol meer kunnen verkrijgen.

Door het toezicht niet langer te richten op de vaststelling van de leeftijd op transactieniveau, maar op het type systeem waarmee deze vaststelling plaatsvindt, wordt zowel de controleopgave als de bewijslast voor de controleur sterk vereenvoudigd en kan het toezicht veel effectiever en efficiƫnter worden ingericht.

Met dit amendement wordt beoogd te voorkomen dat ineffectieve leeftijdscontrolemiddelen of -systemen worden ingezet.

In het huidige artikel 20, lid 3 van de Drank- en Horecawet staat het volgende vermeld:

De vaststelling, bedoeld in het eerste en tweede lid:

a.geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht, dan wel op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen andere wijze;

Wanneer wordt ingestemd met dit amendement, dan wordt artikel 20, lid 3 van de Drank- en Horecawet als volgt aangepast:

a. geschiedt op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen bewezen effectieve wijze;.

Klik hier voor het betreffende amendement.