zoeken

Trimbos-instituut: overname Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet per 01-01-2015 – de focus

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut dat zich met kennis en innovatie actief inzet voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van schadelijk gebruik van alcohol, drugs en tabak.

Per 1 januari 2015 heeft het Trimbos-instituut het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet overgenomen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De focus
De NVWA richtte zich voornamelijk op het verschaffen van praktische, veelal juridische, informatie en antwoorden in het kader van de Drank- en Horecawet.

De focus van het expertisecentrum van het Trimbos-instituut ligt echter op het delen van kennis over toezicht op en handhaving van de Drank- en Horecawet als onderdeel van en ter ondersteuning van het lokale preventiebeleid.

De helpdesk van het expertisecentrum van het Trimbos-instituut beantwoordt per 1 januari 2015 geen specifiek juridische vragen meer.

Voor dergelijke vragen, zo valt te lezen op hun website, kunt u terecht bij het Expertisecentrum Horecarecht.

logo trimbos