zoeken

NIEUW: 2-daagse Powertraining Wet Bibob

Het toepassen van de Wet Bibob is geen sinecure. De Wet Bibob is een ingewikkelde wet waarbij bestuurlijke en vooral juridische kennis van de toepassing van deze wet onontbeerlijk is.

Het valt bovendien niet mee om uit alle aangeleverde Bibobdocumenten op te maken of mogelijk sprake is van fraude, witwaspraktijken of andere financiële malversaties. Toch bestaan er in deze situaties over het algemeen patronen en dwarsverbanden die zeker te herkennen zijn. Het toepassen van de wet vraagt derhalve daarom ook om het nodige financiële inzicht bij betrokkenen. 

De Academie voor bijzondere wetten heeft een tweedaagse Powertraining Wet Bibob ontwikkeld waarin zowel de bestuurlijk-juridische als financiële aspecten uitgebreid worden besproken. Dat gebeurt aan de hand van zeer gedetailleerd voorbeeldmateriaal dat u tijdens de les wordt uitgereikt. Dit lesmateriaal is ook goed te gebruiken als naslagwerk in uw dagelijkse praktijk. De voorbeelddocumenten maken onderdeel uit van een praktijkcasus en geven u een helder beeld van de financiële administratie van een bedrijf.

Uitgelegd wordt wat het nut is van het beoordelen van deze documenten en hoe tussen de verschillende stukken gemakkelijk dwarsverbanden kunnen worden gelegd. Stapsgewijs wordt u meegenomen in een juridisch én financieel onderzoek en leert u de juiste conclusies te trekken zodat u ook de juiste adviezen kunt geven aan het gemeentebestuur.

Kijk hier voor meer info en aanmelden.

Deze training wordt, in opdracht van het RIEC-Oost Nederland, door de Academie op dit moment ook gegeven aan de bij het RIEC-Oost Nederland aangesloten gemeenten (79).

Deze training kan ook bij uw gemeente op-maat worden verzorgd. Belangstelling? Neemt u dan even contact op met de Academie voor bijzondere wetten.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail