zoeken

Onduldbare hinder niet altijd reden tot schorsing evenementenvergunning

ECLI:NL:RBNNE:2019:5281, datum: 20-12-2019.

 

De burgemeester van Groningen heeft aan “3FM Serious Request” een evenementenvergunning verleend. Bij de beoordeling van de desbetreffende aanvraag is, gelet op het ingediende beveiligingsplan, veiligheidsplan en calamiteitenplan alsmede de adviezen van de hulpverleningsdiensten, vastgesteld dat de openbare veiligheid voldoende was gewaarborgd.

Gelet op de bevindingen van het uitgevoerde akoestische onderzoek is het binnenniveau qua geluid in de woning van verzoeker boven de geluidsnorm van 55 dB(A), zodat er sprake is van onduldbare hinder tijdens de maximale geluidsbelasting op de gevel van zijn woning.

De voorzieningenrechter heeft in dat kader geoordeeld dat de geluidsbelasting die verzoeker in zijn huis zou moeten dulden zeer fors is en aldus hoger is dan hetgeen in het algemeen als onduldbare hinder wordt aangemerkt. Dat brengt volgens de voorzieningenrechter met zich mee dat dit hoge eisen stelt aan de belangenafweging die door de burgemeester moet worden verricht.

Gelet op de zwaarwegende belangen aan de zijde van vergunninghoudster en derde-belanghebbende en het feit dat het gaat om een éénmalig kortdurend evenement met een charitatief karakter en landelijke uitstraling, is de belangenafweging niet kennelijk onredelijk.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de burgemeester in dit geval tot het verlenen van de vergunning heeft kunnen komen omdat enerzijds de geluidsbelasting in de tijd beperkt was, het om een eenmalig evenement ging en verzoeker zelf enige maatregelen kon treffen om zich aan de overlast te onttrekken. Anderzijds omdat de belangen van de gemeente bij dit evenement met landelijke uitstraling, en de belangen van de Stichting NPO en het Rode Kruis die zich inspannen voor een inzameling voor een goed doel zwaar wegen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek daarom afgewezen.

 

Klik hier voor de uitspraak.