zoeken

Toezicht blijft een zorgpunt voor gemeenten

Dit najaar heeft BHBW weer gepeild hoever de gemeenten zijn met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Hoewel de volgende wijziging van de Drank- en Horecawet er al weer bijna aankomt, zijn de meeste gemeenten nog druk bezig om de wetswijziging van 1 januari 2013 te implementeren.

 

Toezicht
Het organiseren van toezicht Drank- en Horecawet binnen de gemeentelijke organisatie blijkt lastig en heeft ook niet altijd de hoogste prioriteit gekend. 40% Van de gemeenten had op de peildatum nog geen toezichthouders voor de Drank- en Horecawet aangewezen. Dit betekent dat er nog flinke slagen gemaakt moeten worden.

 

Alcoholleeftijd naar 18 jaar
Met de wetswijziging per 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens voor alcohol omhoog. Dit is een goede ontwikkeling als wordt gekeken naar gezondheidsmotieven, maar het is een uitdaging voor ondernemers én gemeentelijke toezichthouders. De Drank- en Horecawet is al een nieuwe taak voor de gemeente en deze wordt nu al uitgebreid: een uitdaging!

 

Alternatieven onder de aandacht
Met de uitbreiding van de toezichtstaken voor de gemeente wordt ook steeds meer gekeken naar nieuwe manieren van toezichthouden om alcoholgebruik onder jongeren toch te kunnen terugdringen. BHBW heeft hier als ketenpartij ook een oplossing voor bedacht door middel van de Jong Proef Preventie Methodiek. Met deze methode gaan gemeente en ondernemers gezamenlijk aan het werk om verkoop van alcohol aan jongeren tegen te gaan. Op die manier leveren zij ook hun bijdrage aan de doelstelling van de Drank- en Horecawet.