zoeken

Verslag vaste commissie VWS van 9 oktober 2014 over alcoholbeleid

Op 9 oktober jl. heeft de vaste commissie van VWS overleg gehad over het alcoholbeleid.

Tijdens die vergadering kwamen interessante discussies aan de orde met de staatssecretaris. Onder meer werd gediscussieerd over:

  • het gebrek aan het opstellen van preventie- en handhavingsplannen alcohol door vele gemeenten;
  • het feit dat de staatssecretaris gemeenten die nog geen preventie- en handhavingsbeleid alcohol hebben vastgesteld moet aansporen om dat omgaand te doen;
  • het gebrek aan adequate controle op alcoholverstrekking aan jongeren onder de leeftijd van 18 jaar;
  • het al dan niet invoeren van een nieuwe richtlijnen voor alcoholreclame op TV;
  • de wens van gemeenten om jonge gekwalificeerde toezichthouders in te zetten op leeftijdsverstrekkingsgrenzen;
  • het feit dat niet-handhavend optreden in het kader van de uitvoering van de Drank- en Horecawet vanaf 2015 geen optie meer is;
  • ketenproblematiek;
  • alcoholverstrekking door wereldwinkels.

Kortom, vele onderwerpen die interessant zijn voor allen die werkzaam zijn op het gebied van toepassing en uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Klik hier voor het verslag.