zoeken

Verslag vaste commissie VWS van 9 oktober 2014 over alcoholbeleid

Op 9 oktober jl. heeft de vaste commissie van VWS overleg gehad over het alcoholbeleid.

Tijdens die vergadering kwamen interessante discussies aan de orde met de staatssecretaris. Onder meer werd gediscussieerd over:

  • het gebrek aan het opstellen van preventie- en handhavingsplannen alcohol door vele gemeenten;
  • het feit dat de staatssecretaris gemeenten die nog geen preventie- en handhavingsbeleid alcohol hebben vastgesteld moet aansporen om dat omgaand te doen;
  • het gebrek aan adequate controle op alcoholverstrekking aan jongeren onder de leeftijd van 18 jaar;
  • het al dan niet invoeren van een nieuwe richtlijnen voor alcoholreclame op TV;
  • de wens van gemeenten om jonge gekwalificeerde toezichthouders in te zetten op leeftijdsverstrekkingsgrenzen;
  • het feit dat niet-handhavend optreden in het kader van de uitvoering van de Drank- en Horecawet vanaf 2015 geen optie meer is;
  • ketenproblematiek;
  • alcoholverstrekking door wereldwinkels.

Kortom, vele onderwerpen die interessant zijn voor allen die werkzaam zijn op het gebied van toepassing en uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Klik hier voor het verslag.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie