zoeken

www.echr.nl vervangt www.bijzonderewetten.nl

Het vakgebied van de Bijzondere Wetten speelt een belangrijke rol in Nederland. Het is voor velen die werkzaam zijn in dit vakgebied dan ook van belang up-to-date te blijven op dit gebied.

Dat belang blijkt ook uit de populariteit van de website www.bijzonderewetten.nl en uit de meerdere malen per jaar door o.a. de Academie voor bijzondere wetten georganiseerde informatiebijeenkomsten rondom de Bijzondere Wetten, waar gemiddeld meer dan honderd geïnteresseerden in wisselende samenstelling op af komen.

Het internetplatform www.bijzonderewetten.nl is met ingang van heden verhuisd naar het nieuwe Expertisecentrum Horecarecht en uitgebreid met FAQ, voorbeelddocumenten, actuele jurisprudentie en vraag- en antwoordmogelijkheden.

Ik vertrouw erop dat u veel plezier en gemak zult beleven aan deze nieuwe en gratis service!

Frank Joosten

15 november 2014