zoeken

Vervolgstappen wetsvoorstel tot wijziging Drank- en Horecawet

Het voorstel (EK 32.022) is, zoals eerder al vermeld, op 30 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor.

Inmiddels is duidelijk dat de Eerste Kamercommissie voor VWS op 13 september a.s. de vervolgprocedure bespreekt.

In deze procedurevergadering wordt door een Kamercommissie bepaald:

  1. op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden;
  2. hoe de verdere voorbereiding zal verlopen.

Een procedurevergadering ter bepaling van de aard van het voorbereidend onderzoek vindt plaats nadat het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer is binnengekomen.

Na 13 september a.s. zullen wij u via deze site nader informeren.