zoeken

Vervolgstappen wetsvoorstel tot wijziging Drank- en Horecawet

Het voorstel (EK 32.022) is, zoals eerder al vermeld, op 30 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor.

Inmiddels is duidelijk dat de Eerste Kamercommissie voor VWS op 13 september a.s. de vervolgprocedure bespreekt.

In deze procedurevergadering wordt door een Kamercommissie bepaald:

  1. op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden;
  2. hoe de verdere voorbereiding zal verlopen.

Een procedurevergadering ter bepaling van de aard van het voorbereidend onderzoek vindt plaats nadat het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer is binnengekomen.

Na 13 september a.s. zullen wij u via deze site nader informeren.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie