zoeken

1 april 2015: Symposium over preventie- en handhavingsplannen alcohol

Per 1 januari 2013 is het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW) gedecentraliseerd naar gemeenten, is een jaar later de leeftijdsverstrekkingsgrens van 16 naar 18 jaar verhoogd en ontstond per 1 juli 2014 de wettelijke verplichting voor gemeenteraden om de eerste preventie- en handhavingsplannen te hebben vastgesteld.

Vele gemeenten zoeken in dat kader enerzijds naar tips en trucs voor het vaststellen of aanpassen van deze plannen en zoeken anderzijds naar praktische handvatten voor de richting en inrichting van verschillende vormen van horecatoezicht.

Staatssecretaris M. van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat gemeenten anno 2015 nu echt voortvarend aan de slag gaan met de uitvoering van deze preventie- en handhavingsplannen.

Op woensdag 1 april aanstaande organiseren het Expertisecentrum Horecarecht, DHW-support, de Academie voor bijzondere wetten en Bijzondere Wetten – Detachering en Advies in dat kader een interessant en landelijk symposium over dit onderwerp.

De burgemeester van Utrecht, de heer J van Zanen, de burgemeester van Katwijk, de heer J. Wienen, mevrouw M. Rebel, Tweede Kamerlid van de PvdA op het gebied van alcoholbeleid en huisarts, de heer W. van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, de heer J. Mulder van het Trimbos Instituut, mevrouw Y. van der Steenhoven van de MBO-Raad, mevrouw A. Pulskens van de gemeente Tilburg, de heer H. de Ron van de gemeente Schiedam en de heer R. Goes van de gemeente Utrecht, zullen allen en ieder vanuit hun eigen expertise tijdens deze dag vele handvatten, tips, trucs, best practices, visies en ideeën aanreiken om het preventie- als het handhavingsbeleid in de praktijk te ontwikkelen, te verbeteren, nader vorm te geven en/of uit te voeren.

Voldoende ingrediënten dus voor een nuttige en leerzame dag! Zet de datum van 1 april alvast in uw agenda.

Deze dag is uitermate geschikt voor bestuurders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, handhavingsjuristen, toezichthouders/BOA’s, BOA-coördinatoren en alle andere professionals die werkzaam zijn op het gebied van preventie en handhaving van de Drank- en Horecawet.

Klik hier voor de brochure en inschrijving.