zoeken

Wet op de kansspelen: hoogdrempeligheid en de driecomponentenmaaltijd

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, heeft onder andere als taakopdracht om de regering of beide kamers der Staten-Generaal te adviseren naar aanleiding van signalen uit de samenleving over mogelijkheden om de regeldruk te verminderen.

Actal heeft signalen ontvangen over de regeldruk die bedrijven ondervinden bij het aanvragen van een vergunning tot het aanwezig hebben van kansspelautomaten.

Deze regeldruk vloeit voort uit de wettelijke criteria die de Wet op de kansspelen (Wok) hanteert om te bepalen of een horeca-inrichting als hoogdrempelig moet worden beschouwd. Daarbij worden volgens Actal definities gebruikt die niet in het huidige tijdsgewricht passen.

De definitie van een driecomponentenmaaltijd en daarmee van een hoogdrempelige horecaonderneming leidt in de praktijk tot irritatie en onbegrip tussen vergunningverleners en restauranthouders. De consequentie van de definitie is dat alleen al het mengen van twee of meer componenten kan leiden tot een overtreding van de Wok. Minder belastend is het naar het oordeel van Actal, als het oordeel of een horecaonderneming hoogdrempelig is, niet langer is gebaseerd op de ingrediënten van een maaltijd en de wijze waarop deze wordt opgediend.

Actal adviseert de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in een brief van 16 juli 2015 daarom aan de VNG aan te geven dat gemeenten deze verouderde definitie in de praktijk niet meer hoeven toe te passen en in hun toezicht alleen hoeven aan te sluiten bij de voorwaarden die in de Wet op de kansspelen zelf staan genoemd.

Het wachten is nu op een reactie van de staatssecretaris.

 

Klik hier voor de brief van Actal aan de staatssecretaris.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail