zoeken

Wijziging Opiumwet per 1 maart 2015 heeft gevolgen voor vergunningen growshops

Het wetsvoorstel ‘tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt’ treedt per 1 maart 2015 in werking.

Dat heeft gevolgen voor de growshops omdat het vanaf die datum strafbaar is geworden om growshops te exploiteren.

In een ledenbrief van de VNG van 11 februari 2015 wordt daarover nadere informatie gegeven en uitgelegd dat deze vergunningen hun rechtskracht verliezen en hoe gemeenten hiermee om moeten gaan.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail