zoeken

Wijziging Opiumwet per 1 maart 2015 heeft gevolgen voor vergunningen growshops

Het wetsvoorstel ‘tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt’ treedt per 1 maart 2015 in werking.

Dat heeft gevolgen voor de growshops omdat het vanaf die datum strafbaar is geworden om growshops te exploiteren.

In een ledenbrief van de VNG van 11 februari 2015 wordt daarover nadere informatie gegeven en uitgelegd dat deze vergunningen hun rechtskracht verliezen en hoe gemeenten hiermee om moeten gaan.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie