zoeken

De Halt-straf Alcohol heeft geen positief effect op alcoholkennis, attitude, drink- en delictgedrag van jongeren en de kennis en betrokkenheid van hun ouders

Dat blijkt uit effectonderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

De Halt-straf Alcohol is een interventie voor 12- tot 18-jarige jongeren die onder invloed van alcohol een strafbaar feit hebben gepleegd.

De interventie is bedoeld om kennis over de gevolgen van alcohol te vergroten en om jongeren en ouders bewust te maken van risico’s en effecten. De interventie bestaat uit een leerstraf van zes uur bij een instelling voor verslavingszorg voor de jongere en een informatiebijeenkomst voor de ouders.

In het effectonderzoek kreeg de ene groep de Halt-straf Alcohol aangeboden; de andere groep mocht na invullen van een vragenlijst naar huis. Kortetermijneffecten van de Halt-straf Alcohol zijn dat jongeren en ouders vinden dat hun alcoholkennis is toegenomen en dat de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen toeneemt. De werkelijke kennis over alcohol blijkt echter bij zowel ouders als jongeren niet te zijn toegenomen.

Op de middellange termijn neemt de effectiviteit van de interventie af. De onderzoekers concluderen dat de gestelde doelen met de Halt-straf Alcohol niet kunnen worden behaald. Aanhouding door de politie en handhaving op basis van de Drank- en Horecawet heeft mogelijk meer effect, stellen zij.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail