zoeken

Geslaagd symposium 1 april 2015 over preventie- en handhavingsplannen alcohol

Afgelopen woensdag vond het symposium plaats over de ontwikkeling en uitvoering van de preventie- en handhavingsplannen alcohol compilatiezoals die verplicht zijn gesteld in artikel 43a van de Drank- en Horecawet.

Vertegenwoordigers van de gemeenten Tilburg, Schiedam en Utrecht, de Tweede Kamer, het Trimbos Instituut, Nederlands Instituut voor alcoholbeleid STAP, de MBO-Raad en de burgemeester van Katwijk hebben tijdens dit symposium niet alleen verschillende politieke en bestuurlijke visies gepresenteerd, maar aan de bezoekers tevens verschillende juridische en praktische handvatten aangereikt over de ontwikkeling en uitvoering van integraal lokaal alcoholbeleid. Daarbij zijn ook de grenzen, voordelen en valkuilen van de inzet van mysteryshoppers uitgebreid besproken.

We spreken de wens uit dat wij de meer dan 100 bezoekers aan dit symposium met het aanreiken van deze handvatten, ideeën, politieke en juridische visies voldoende “bagage” hebben meegegeven om verder aan de slag te gaan met het ontwikkelen, uitvoeren of aanpassen van de preventie- en handhavingsplannen alcohol.

De presentaties van de verschillende sprekers kunt u hieronder downloaden.

Wanneer u geïnteresseerd bent geraakt in de inzet van jonge gekwalificeerde toezichthouders Drank- en Horecawet of andere vormen van ondersteuning (beleidsontwikkeling, inzet mystery-guests, weekend-poolers e.d.), neemt u dan eens vrijblijvend contact op met:

Frank Joosten, tel. 06-51 91 31 42,

info@academiebw.nl

Maarten van Rijn, 06 – 53 88 62 78,

info@dhwsupport.nl