zoeken

Landelijke studiedag Preventie- en Handhavingsplan alcohol

Per 1 januari jl. is de Drank en Horecawet gewijzigd op twee punten. De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop is verhoogd naar 18 jaar en gemeenten hebben de verplichting voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan vast te stellen. Twee spannende veranderingen die duidelijke consequenties hebben voor gemeenten.

Daarom organiseert het Trimbos instituut, in samenwerking met de Academie voor bijzondere wetten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV, een landelijke studiedag over het preventie- en handhavingsplan. Op 13 maart krijgt u de kans van elkaar en van voorlopers te leren om vanaf 1 juli 2014 goed beslagen ten ijs te komen.

Klik hier voor aanvullende informatie.

Publicatie2