zoeken

Landelijke studiedag Preventie- en Handhavingsplan alcohol

Per 1 januari jl. is de Drank en Horecawet gewijzigd op twee punten. De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop is verhoogd naar 18 jaar en gemeenten hebben de verplichting voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan vast te stellen. Twee spannende veranderingen die duidelijke consequenties hebben voor gemeenten.

Daarom organiseert het Trimbos instituut, in samenwerking met de Academie voor bijzondere wetten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV, een landelijke studiedag over het preventie- en handhavingsplan. Op 13 maart krijgt u de kans van elkaar en van voorlopers te leren om vanaf 1 juli 2014 goed beslagen ten ijs te komen.

Klik hier voor aanvullende informatie.

Publicatie2

 

 

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege Corona en het herstel van Frank Joosten is de Academie voor Bijzondere Wetten tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor een training en geplande trainingen kunnen geen doorgang vinden tot die tijd. Onze excuses hiervoor. 

Houd alstublieft de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat en de familie