zoeken

Nieuwe Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning

De vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en het Centraal Overleg Bouwconstructies, heeft op 5 november jl. de Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning gepubliceerd.

Deze richtlijn is geschreven als handreiking voor de gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het afgeven van een goed onderbouwde en aan alle veiligheidsaspecten getoetste evenementenvergunning. Tevens is deze handreiking bedoeld voor organisatoren van evenementen en ontwerpend constructeurs, zodat zij hun aanvragen op deze richtlijn kunnen afstemmen.

In het kader van een landelijk uniforme en integrale benadering van constructieve veiligheid op evenementen adviseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland van harte aan deze richtlijn te borgen in het gemeentelijke evenementenbeleid, en er aan te toetsen bij het afgeven van evenementen vergunningen.

Klik hier voor de richtlijn.