zoeken

Rechtbank vernietigt evenementenvergunning carbidschieten

De voorzieningenrechter stelt buurtbewoners uit Epse in het gelijk met betrekking tot een door de gemeente Lochem verleende evenementenvergunning voor carbidschieten op oudejaarsdag 2018. Volgens de rechter voldoet de vergunning niet aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De burgemeester van de gemeente Lochem verleende in 2018 aan de organisatie van het CarbidFestival een evenementenvergunning voor carbidschieten in Epse op oudejaarsdag 2018. Omwonenden van het terrein waar het carbidschieten plaatsvond, stelden beroep in tegen het besluit waarin hun bezwaren tegen die evenementenvergunning zijn afgewezen.

Dieren in omgeving festivallocatie
 

De rechtbank vernietigt het besluit van de gemeente op het bezwaar van de omwonenden. In de APV staat dat een evenement een afstand van 300 meter moet hebben tot gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven. De burgemeester stelt dat het daarbij gaat om dieren die bedrijfsmatig worden gehouden. De rechtbank is het daar niet mee eens. Het is niet uit te sluiten dat er binnen 300 meter van de festivallocatie niet bedrijfsmatig dieren worden gehouden. Er wordt dus niet voldaan aan wat in de APV staat.

Gedateerde vergunning tóch van belang
 

Oudejaarsdag 2018 is al achter de rug. Tóch konden de omwonenden daadwerkelijk met deze zaak iets bereiken. De organisatie van het CarbidFestival zei op zitting namelijk dat ze in de toekomst liefst weer op deze locatie zouden willen carbidschieten. Daarom beoordeelde de rechtbank deze oude evenementenvergunning inhoudelijk.

Omdat het evenement al heeft plaatsgevonden, bestaat de beslissing van de rechtbank alleen uit de vernietiging. De burgemeester hoeft dus niet opnieuw op het bezwaar te beslissen. Bij een eventuele nieuwe aanvraag voor een evenementenvergunning zal de gemeente wel onderzoek moeten doen naar de eis voor de afstand tot dierenverblijven.

Klik hier voor de uitspraak.

Belangrijke mededeling

Geachte bezoeker,

Vanwege elkaar steeds weer opvolgende en aangepaste coronamaatregelen, opgelegd door de rijksoverheid, is het al langere tijd enorm lastig om trainingen en opleidingen op locatie aan te bieden en in te plannen. 

Zolang er geen duidelijkeid bestaat over het geven van de trainingen en opleidingen op locatie, blijft de Academie voor Bijzondere Wetten daarom helaas tot 1 juli 2021 gesloten. 

U kunt zich op dit moment aldus niet aanmelden voor een training of opleiding. Geplande trainingen en opleidingen kunnen helaas ook geen doorgang vinden tot 1 juli a.s.. 

Onze excuses hiervoor, maar we rekenen op uw begrip. 

We zijn momenteel wel doende met het ontwikkelen van aantal workshops die digitaal gegeven kunnen worden.

Houd alstublieft de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 

Hartelijke groet, 
Het secretariaat