zoeken

Richtlijn tijdelijke bouwwerken bij evenementen

Al sedert jaar en dag worden er in Nederland evenementen georganiseerd, waarbij tijdelijke bouwwerken worden gebruikt.

Al die tijd is er discussie over de (constructieve) veiligheid van die bouwwerken en altijd is de gemeente waar het evenement plaatsvindt de gemeente waar de strengste eisen worden gesteld.

Begin november 2014 op de landelijke COBc-dag (Centraal overleg Bouwconstructies), is de groene versie van het COBc over de Constructieve voorwaarden en toetsingscriteria bij de aanvraag van een omgevingsvergunning gepresenteerd.

Een richtlijn opgesteld door constructeurs uit diverse gemeenten om duidelijkheid te geven over de constructieve veiligheid van tijdelijke bouwwerken bij evenementen.

Lees hier de volledige versie van deze richtlijn.

Deze richtlijn richt zich specifiek op de voorwaarden voor constructieve veiligheid van objecten, zoals bijvoorbeeld instorten door ondeugdelijke fundering, krachten opgewekt door grote mensenmassa’s, instabiliteit of omwaaien.

Dit document is niet alleen voor de gemeentelijke organisaties geschreven, maar ook voor organisatoren van evenementen en ontwerpend constructeurs.