zoeken

Vuurwerkverbod Hilversum geldt niet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum is niet bevoegd om een vuurwerkverbod in te stellen. Het gaat om een kwestie van openbare orde en dat is niet de bevoegdheid van het college. De voorzieningenrechter heeft daarom het eerder genomen besluit van het college geschorst. Dit betekent dat het vuurwerkverbod niet geldt.

Het college wilde een vuurwerkverbod voor een winkel- en uitgaansgebied instellen tijdens de jaarwisseling. Een vuurwerkhandelaar, wiens winkel grenst aan het betreffende gebied, maakte bij de gemeente bezwaar tegen deze beslissing.  In afwachting van de beslissing van de gemeente op de bezwaarprocedure, vroeg de handelaar om een voorlopige voorziening van de rechtbank.

College onbevoegd

In deze zaak wilde het college de mogelijkheden om vuurwerk af te steken tijdens de viering van oud en nieuw voor de inwoners van Hilversum indammen, maar voor die beperking door het college is geen wettelijke bevoegdheid. Een vuurwerkverbod valt onder de handhaving van de openbare orde. In de Gemeentewet is dat eenduidig aan de burgemeester opgedragen. Er is geen andere nationale wet die aan het college van burgemeester en wethouders een taak opdraagt op dit vlak.

Klik hier voor de uitspraak.

De VNG is het niet eens met de inhoud van deze uitspraak. Klik hier voor de juridische visie van de VNG op de voornoemde uitspraak.