zoeken

Taken Bedrijfschap Horeca en Catering per 1 januari 2015 beëindigd.

Met het begin van 2015 is, na bijna zestig jaar, een einde gekomen aan de diensten van het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met ingang van 1 januari 2015 is het schap conform het regeerakkoord van het huidige kabinet opgeheven en zijn de 45.000 aangesloten ondernemers vanaf 2015 geen heffing meer verschuldigd en niet meer inschrijfplichtig.

Publieke taken die door de schappen werden uitgevoerd, worden deels door het ministerie van Economische Zaken overgenomen. Sommige andere activiteiten van het bedrijfschap zullen door private partijen worden voortgezet.

Klik hier voor meer informatie.